Huisartsenpraktijk Limbricht

 

Praktijkinformatie


Wij werken uitsluitend op afspraak.

 

Om een afspraak te plannen kunt u contact opnemen met de assistente.  Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de assistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u, als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.  Om een aantal redenen is het belangrijk dat triage wordt verricht: 


– De assistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klachten geholpen moet worden. Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een patiënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.

– De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een enkel of een dubbel consult. 

– De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld (Huisarts, POH-S, POH-GGZ, assistente etc.) 

De assistente is, net zoals uw huisarts, verplicht uw informatie vertrouwelijk te behandelen en heeft beroepsgeheim. 

Speciale training

De assistentes zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Recent hebben Cindy en Anne hier nog een training voor gevolgd en dit wordt regelmatig herhaald. Er zijn medische klachten of vragen, die de assistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een (zelfzorg)advies. Dit onder supervisie van de huisartsen.
 

Mevrouw drs. E.G.J. Nitsch is aanwezig op:  maandag, woensdag en donderdag. 

Meneer drs. P.H.W. Beckers is aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag.


Voor een afspraak op het spreekuur zijn standaard 10 minuten beschikbaar. Denkt u meer tijd nodig te hebben, omdat u bijvoorbeeld meerdere klachten wilt bespreken, geef dit dan door aan onze assistente zij reserveert dan meer tijd voor u.  
  

Huisbezoek.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, gehandicapt of slecht ter been bent om naar de praktijk te komen. De assistente beoordeelt, eventueel na overleg met de huisarts, of een huisbezoek wordt afgelegd. Houdt u er rekening mee dat in de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling vaak beter zijn.

Het huisbezoek is
niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het reguliere spreekuur te komen. Visites kunt u telefonisch aanvragen bij voorkeur voor 10:00.

 


Telefonische bereikbaarheid/Telefonisch spreekuur

Voor het plannen van afspraken, het opvragen van uitslagen, advies en dergelijke kunt u bellen met de assistente tussen 8:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 17:00 De assistente kan vaak zelf antwoord/advies geven op uw vragen of u kunt na overleg met de huisarts in de middag terugbellen.


Heeft u een korte vraag die u graag zelf telefonisch met de huisarts wilt bespreken, bel dan bij voorkeur voor 10:00 met de assistente. De assistente zal in het kort vragen naar de klacht die u met de huisarts wilt bespreken en zal vervolgens een terugbel verzoek voor later op de dag/ de volgende  dag noteren, de huisarts neemt dan telefonisch contact met u op.


Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) 

In onze praktijk is Renee Hondorp werkzaam als praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Renee is aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag (alleen in de ochtend spreekuur) en donderdag. 

De praktijkondersteuner somatiek biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten.


De praktijkondersteuner somatiek is er ook voor het stukje preventie van hart- en vaatziekten. Hiervoor is het CVRM spreekuur. Dit spreekuur is speciaal voor mensen die een hart- en vaatziekte hebben of een hoger risico hebben op het ontstaan hiervan. Uw leefstijl en risicofactoren zoals een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol spelen hierbij een belangrijke rol.


Ook voor stoppen met roken kunt u terecht bij de praktijkondersteuner somatiek.  
   

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

In onze praktijk is Dionie Steinen werkzaam als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Dionie is aanwezig op dinsdag en woensdag. 

De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er bij u speelt en bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen.


*Zorg door een praktijkondersteuner wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage.* 

(Wordt er een onderzoek ingezet buiten de praktijk, bijvoorbeeld: er wordt bloed geprikt → dit wordt in het ziekenhuis nagekeken en gaat daarom dus wel van uw eigen risico af. Heeft u hier vragen over? Kijk dan in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. (Komt u er niet uit? Vraag dan de assistente).